Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN (SERVICE VOORWAARDEN)

Gebruiksvoorwaarden - Overzicht

Indien u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, beëindig dan onmiddellijk het gebruik van de website! Door het gebruik van deze website, stemt u in en gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, kunt u de website niet gebruiken.

Onze details

Novir B.V., (wij, we en ons) beheert de website.

Novir B.V. is opgericht in Heteren, NL.

Ons adres is Ambachtsweg 24 te Andelst.

Ons belangrijkste e-mailadres voor contact is info@novirbv.nl

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle documenten die hierin wordt verwezen, beschrijven de algemene voorwaarden waaronder u onze website kunt gebruiken, mancor.nl (onze website). Door het gebruik van onze website, gaat u akkoord en bent u gebonden aan en voldoet u aan deze gebruiksvoorwaarden.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf 1 jan 2020.

Neem deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door. We raden u aan om een kopie van deze gebruiksvoorwaarden af te drukken voor uw administratie, evenals eventuele toekomstige versies ervan, omdat we deze van tijd tot tijd bijwerken. Als u om welke reden dan ook niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden of u niet aan deze wenst te worden gebonden, mag u onze website niet openen of gebruiken.

Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden.

U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons aan het recht om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in. Door het bezoek aan onze website en / of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en bepalingen waarnaar hierin wordt verwezen en / of beschikbaar is via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing aan alle gebruikers van de website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en / of leveranciers van inhoud zijn.

Onze winkel wordt gehost op Shopify en / of het e-commerce systeem van onze website. Ze bieden ons het online e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKELS

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie of dat u ons toestemming hebt gegeven aan één van uw minderjarige om deze website te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden noch mag u, in het gebruik van de Service, wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht wetten).

Je mag geen virussen of een code van destructieve aard verzenden.

Een schending of overtreding van één van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons aan het recht om service om welke reden dan ook op elk moment te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (geen bankkaart informatie) gecodeerd kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om aan te passen aan technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten. Bankkaart informatie wordt altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waarop de service wordt aangeboden te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die op deze website beschikbaar is, niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is alleen bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als basis voor het nemen van beslissingen zonder voorafgaand, volledige of actuele informatiebronnen te raadplegen. Elke trouwheid van het materiaal op deze website is op eigen risico.

Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie aangeboden. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze website bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze website te controleren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN VAN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons aan het recht om op elk gewenst moment de Service (of enig onderdeel of inhoud daarvan) zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

Wij zijn niet aansprakelijk tegen u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden bevatten en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van elke kleur op uw computerscherm correct zal zijn.

We behouden ons aan het recht, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons aan het recht om de hoeveelheden producten of services die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op elk moment en zonder kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen welgevallen van ons. We behouden ons aan het recht om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze website is ongeldig verboden.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, services, informatie of ander materiaal dat u hebt gekocht of gekregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTGEGEVENS

We behouden ons aan het recht om bestellingen, die u bij ons plaatst, te weigeren. We kunnen, naar eigen welgevallen, de gekochte hoeveelheden per persoon, huishouden of bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestaan uit bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantenaccount, dezelfde bankkaart en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met de e-mail en / of het factuuradres / telefoonnummer dat werd opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons aan het recht om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar onze mening, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en correcte aankoop- en account informatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel zijn gedaan. U gaat ermee akkoord uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en bankkaart nummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en u zo nodig kunnen contacteren.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang verschaffen tot hulpmiddelen van derden waarop wij geen toezicht houden, noch controle of invoer hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke hulpmiddelen "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk uit hoofde van of in verband met uw gebruik van optionele hulpmiddelen van derden.

Elk gebruik door u van optionele hulpmiddelen aangeboden via de website is geheel voor eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop hulpmiddelen worden aangeboden door de relevante externe aanbieder (s).

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de website (inclusief de vrijlating van nieuwe hulpmiddelen en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of services vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - KOPPELINGEN DERDE PARTIJEN

Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze service kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze website kunnen u verwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie onderneemt. Klachten, vorderingen, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - COMMENTAREN VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE MIDDELEN

Indien u op ons verzoek bepaalde specifieke opmerkingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijd inzendingen) of zonder een verzoek van ons, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen opstuurt online, via e-mail, via post of anderszins (gezamenlijk, 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat wij op elk moment, zonder enige beperking, eventuele opmerkingen die u ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken. Wij zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om op opmerkingen te reageren.

We kunnen, maar zijn niet verplicht tot het controleren, bewerken of verwijderen van inhoud waarvan wij naar eigen welgevallen bepalen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigende, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden .

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of een computervirus of andere malware bevatten die op enige manier de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of op een andere manier ons of derde partijen misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze website of in de Dienst zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die verband kunnen houden met productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend).

Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen specifieke update- of verversings datum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals in de Servicevoorwaarden, is het u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te plegen op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) voor het uploaden of verzenden van virussen of andere soorten kwaadaardige code die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spin, kruipen van schrapen; (j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) om te interfereren met of omzeilen van de beveiligingskenmerken van de Service of een gerelateerde website, andere websites van het internet. We behouden ons aan het recht om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.

SECTIE 13 - LEVERING, BESTELLING ANNULERING EN TERUGBETALINGEN

We zullen er alles aan doen om goederen te leveren binnen de geschatte tijdschalen; Vertragingen zijn echter soms onvermijdelijk vanwege onvoorziene factoren. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of het niet leveren van producten binnen de geschatte tijdschalen.

Gevallen van overmacht

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven of vertraging in de naleving van verplichtingen die we hebben aanvaard via contract wanneer dit veroorzaakt werd door gevallen van overmacht (“Force Majeure”).
Force Majeure omvat elke actie, omstandigheid, het niet uitvoeren van, weglating of ongeluk dat buiten onze redelijke controle valt, waaronder onder andere de volgende omstandigheden:
i. Stakingen, lock-outs of andere vormen van protest.
ii. Burgerlijke onlusten, revoltes, invasies, terroristenaanvallen of terreurdreiging, oorlog (officieel of niet) of dreiging of voorbereiding van oorlog.
iii. Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, instorting, epidemies of andere natuurrampen.
iv. Het onvermogen om treinen, schepen, vliegtuigen, gemotoriseerde voertuigen of andere transportmiddelen te gebruiken, publiek of privaat.
v. Het onvermogen om publieke of private communicatiesystemen te gebruiken.
vi. Wetten, besluiten, wetgeving, verordeningen of restricties van regerigen of publieke autoriteiten.
vii. Stakingen, storingen of ongelukken bij transport op zee of via rivieren, postvervoer of andere soorten transport.
Hierbij moet begrepen worden dat onze verplichtingen die voortvloeien uit onze servicevoorwaarden worden opgeschort voor de duur van de periode waarin Force Majeure van kracht is en dat de periode waarin we deze verplichtingen dienen na te komen, verlengd wordt met een periode die overeenkomt met de lengte van de periode waarin Force Majeure van kracht was. We zullen alle redelijke middelen aanbieden om de omstandigheden van Force Majeure te beëindigen of om oplossingen te vinden die ervoor zorgen dat we onze verplichtingen in onze servicevoorwaarden kunnen nakomen ondanks de omstandigheden van Force Majeure.

Bestellingen kunnen enkel geannuleerd worden binnen 24 uur na de aankoop. We trachten deze zo snel mogelijk te verwerken. Als een bestelling binnen de eerste 48 uur geannuleerd wordt, zullen we proberen uw verzoek tegemoet te komen, maar we kunnen niet garanderen dat uw aankoop nog niet verzonden werd. Als een product al verzonden werd, kan de bestelling niet meer geannuleerd worden en de klant zal moeten wachten tot het product geleverd is. We kunnen geen terugbetaling aanbieden als de klant van gedachte verandert na de aankoop of het product niet wenst te behouden.

Indien het product geleverd werd met een defect of indien het beschadigd werd tijdens de verzending, kan de klant contact opnemen met ons en wij zullen ons best doen om de klant te helpen door zo snel mogelijk een product ter vervanging te sturen. Uw tevredenheid is onze prioriteit.

We doen ons best om ervoor te zorgen dat al onze klanten een aangename winkelervaring bij ons hebben. Af en toe kan het echter nodig zijn dat u een item moet retourneren. Om in aanmerking te komen voor een terugbetaling moet het item zich in de originele verpakking bevinden, ongebruikt en in dezelfde conditie waarin u het ontvangen heeft. U beschikt over zeven kalenderdagen om een item te retourneren vanaf de datum dat u het ontving. U zal echter zelf de kosten moeten betalen voor de verzending van de goederen naar ons. We kunnen geen pakjes aanvaarden waarvan de postkosten niet werden betaald. Gelieve de reden voor retourneren duidelijk op de factuur te vermelden. Als de retour terugbetaald kan worden, zullen we de terugbetaling zo snel mogelijk verwerken, in ieder geval binnen dertig dagen nadat we de originele bestelling terug hebben ontvangen. We zullen het geld overboeken via dezelfde betalingsmethode die u gebruikte voor de oorspronkelijke aankoop. We vragen u vriendelijk om contact op te nemen voor het precieze retouradres, spijtig genoeg kunnen we geen retours op een ander adres aanvaarden (hoofdkantoor van het bedrijf, enz.)

We gaan ervan uit dat alle bestellingen binnen 90 dagen vanaf de dag van aankoop bij de klant geleverd worden. In het zeldzame geval dat u uw bestelling binnen 90 dagen na aankoop niet hebt ontvangen – en u dit tijdens deze periode niet aan ons hebt laten weten – kunnen we de bestelling niet nogmaals verzenden of een terugbetaling aanbieden.

Al onze producten die op batterijen werken, vallen onder de algemene garantie van de fabrikant van 6 maanden.

SECTIE 14 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

We kunnen niet garanderen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service accuraat of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van of de onmogelijkheid om de service te gebruiken op uw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die u via de service worden geleverd, zijn (behalve zoals uitdrukkelijk door ons wordt aangegeven) "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen enkel geval zullen onze directeurs, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers in geen geval aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, vordering of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een dienst of producten die zijn aangeschaft via de service, of voor enige andere vordering die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in welke inhoud dan ook, of verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs als deze op de hoogte is gesteld van hun mogelijkheid. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet is toegestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt zijn tot het maximale aantal dat wettelijk is toegestaan.

SECTIE 15 - PRODUCTSPECIFICATIES

Informatie die gepubliceerd werd op deze website over beschikbare types producten en diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, productfuncties, configuraties, parameters, technische standaarden, en service-inhoud, kan verschillen van land tot land en regio tot regio. De functies, configuraties, parameters en technische standaarden van bepaalde producten kunnen aangepast worden op verschillende tijdstippen in de levenscyclus van dat product en het is mogelijk dat Mancor tijd nodig heeft om de overeenstemmende informatie te updaten. Mancor behoudt het recht om veranderingen aan te brengen aan dit document en de producten die hier beschreven worden, op elk moment, zonder dat Mancor verplicht is om deze veranderingen te melden. Daarom is het mogelijk dat er variaties ontstaan tussen de informatie over het product en de diensten die u op deze website ziet en het product dat te koop is in uw markt. Afbeeldingen en video’s op de website zijn enkel als demonstratie. Mancor kan geen garantie bieden over de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de inhoud van deze website.

SECTIE 16 - VRIJWARING

U gaat ermee akkoord om in het algemeen en onze moeder, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers, onschadelijk te maken, te verdedigen en schadeloos te stellen voor elke vordering of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij opnemen door middel van verwijzing of uw overtreding van een wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 17 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal dergelijke bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover als toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden Service, een dergelijke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen.

SECTIE 18 - BEËINDIGING

De voorafgaande verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die aan de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden gelijk.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken of wanneer u onze website niet langer gebruikt.

Als u, naar eigen welgevallen faalt, of we vermoeden dat u hebt gefaald, om aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden te voldoen, kunnen we deze overeenkomst op elk moment en zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en / of dienovereenkomstig kan het u toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 19 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het feit dat wij een recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent niet dat we afstand doen van dat recht of die bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en bepalen uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, hetzij mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Eventuele onduidelijkheden in de uitlegging van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegen de redacteur.

SECTIE 20 - TOEPASSELIJKE WET

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

SECTIE 21 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.

We behouden ons aan het recht om naar eigen welgevallen elk onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig onze website te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van enige wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

SECTIE 22 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten aan info@novirbv.nl worden verzonden.